Employees picture

 

Nyutdannet ingeniør, lagspiller og engasjert?

 

Veidekke er det største norske entreprenørselskapet med prosjekter, anlegg og driftskontrakter over store deler av landet. Til byggvirksomheten i Agder søker vi nå en nyutdannet og engasjert byggingeniør med bachelor- eller mastergrad.

 

Din arbeidshverdag

Som nyutdannet ingeniør møter du en variert arbeidshverdag ute på våre prosjekter. Her får du faglige utfordringer med oppgaver innen driftsoppfølging, produksjonsplanlegging, HMS og kvalitetssikring. Du vil også kunne få ansvar innenfor f.eks. prosjektering, tilbud og anbud. 
På toppen av dette får du delta i vårt nyutdannetprogram Fundament. Programmet vektlegger erfaringsutveksling, nettverksbygging og selvledelse, og som deltaker får du være med på samlinger, webinarer og kurs sammen med andre nyutdannede fra hele landet. Vårt mål er å gi deg den beste starten på arbeidslivet og din fremtidige karriere i Veidekke. 


Dette ser vi etter hos deg

Du er en lagspiller og har lyst til å bli en del av faglige sterke miljøer innenfor bygg. Du ønsker å utvikle deg på våre prosjekter. Det er her, i kjernen av hva vi jobber med, du skal få utvikle din kompetanse. De utfordringer som møter våre medarbeidere daglig gir erfaringer og kunnskap som ikke kan læres på annen måte. 
Du er av den engasjerte typen som fascineres av ny teknologi og hvordan denne kan brukes for å skape lønnsomhet. Du liker å dele kunnskap og idéer med andre. 
I arbeidshverdagen trives du med variasjon i faglige utfordringer og kompleksitet i dine arbeidsoppgaver. Du stiller høye forventninger til deg selv og andre når det gjelder involvering, samarbeid, ledelse og kvalitet. 


Kan du utfordre oss?

Vi har mange kloke hoder i hos oss, men verden forandrer seg raskt. For å skape de endringene som må til, trenger vi hjelp fra deg som tør å tenke nytt og stort. Vi trenger å bli utfordret og derfor er vår satsing på nyutdannede er sentral i strategien som skal oss videre. 
I Veidekke har vi satt oss klimamål i tråd med Parisavtalen og tar sikte på å nå klimanøytralitet innen 2045. Målet for klimagassreduksjon skal følges opp i prosjektene på linje med økonomi og HMS.

 

Vi tilbyr

  • Medeierskap i egen bedrift gjennom Veidekkes aksjeprogram for ansatte. I dag eier de ansatte ca. 15 % av aksjene i selskapet, noe som er unikt blant store selskaper i Norge. Vi gir deg aksjer til en verdi av 10 000 kroner så du kommer i gang med eierskapet
  • Firmahytter i store deler av landet
  • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Et selskap som jobber for å utvikle deg og menneskene rundt deg
  • Gode muligheter for å bygge deg et godt nettverk


Søknadsfristen er 1. desember og oppstart vil være høsten 2023. Vi har fortløpende opptak, så vi anbefaler å være tidlig ute med å søke.  

 

 

Kontakt

Borgar Haugen Engeland

466 33 947

 

Søknadsfrist: 01.12.2022 

 

Sted: Sørlandet 

 

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

 

Stillingen inngår i Veidekke Bygg, som driver landsdekkende byggevirksomhet for private og offentlige kunder. Virksomheten bygger boliger, yrkesbygg, skoler og andre offentlige bygg. Årlig omsetning er NOK 13,5 milliarder (2021), og virksomheten har ca. 2 800 ansatte, hvorav 1 600 fagarbeidere og 1 200 funksjonærer.

 

Bygg Distrikt Agder ca. 120 ansatte bosatt fra Farsund i vest til Tvedestrand i øst. Virksomheten har kontorer i Mandal, Kristiansand og Arendal og en årlig omsetning på rund 700 millioner.

Stillingstittel:  Nyutdannet - Prosjektingeniør
Virksomhet:  Veidekke Bygg
Sted: 

Stavanger, NO

Sted:  Sørlandet
Stillingstype:  Nyutdannet
Antall ledige stillinger:  1
Søknadsfrist:  1. desember 2022

I Veidekke får du utvikle deg i tett samarbeid med andre. Hos oss er involvering og faglig sterke miljøer en helt sentral del av vår arbeidsplass.

Våre prosjekter og vår drift er vårt hjerte. God produksjon med involvering av alle parter, individuell utvikling av medarbeidere og arbeid i høyt presterende team. Dette er summen av en involverende og forpliktende arbeidsform og det er denne arbeidsformen vi mener skaper et helt spesielt engasjement og gir våre kunder merverdi.