Lærling i Signalmontørfaget i Baneavdelingen

 

Veidekke Bane er spesialisert på prosjekter på jernbanen. De som har tatt utdannelse for å bli signalmontør kan ta praksis hos oss og jobbe med sikringsanlegg på jernbanen. Våre prosjekter består av folk med kompetanse innenfor ulike jernbanefag derfor har vi stort fokus på samarbeid og respekt for hverandres fagkunnskap. I dag er vi ca 150 ansatte noe som gjør at de fleste kjenner hverandre og vi har et godt samhold og arbeidsmiljø.
 
En Signalmontør jobber med sikringsanlegg på jernbanen. Som Signalmontørlærling hos oss får du delta i tverrfaglige prosjekter og lære om bygging, kontroll og vedlikehold av sikringsanlegg. Du kan se frem til en variert, utfordrende og lærerik hverdag som innebærer å arbeide både innendørs på relérom og utendørs både sommer og vinter. Våre prosjekter kan være hvor som helst i landet der jernbanen går, så du vil få muligheten til å reise og se Norge. Vi jobber også turnus noe som betyr at du jobber i syv dager, før du har fri i syv dager. 
Vi har høyt fokus på fagkompetanse, og som lærling hos oss vil du få tett oppfølging av fagansvarlig og instruktør i samarbeid med et opplæringskontor, på veien til et fagbrev.

 

 

Om deg

 

Har du tatt VG1 Elektrofag og VG2 Elenergi kan du bli lærling i Signalmontørfaget hos oss. Om du liker utfordringer og har lyst til å utvikle deg og lære sammen med kollegaer med høy kompetanse bør du søke hos oss. For oss er det viktig at du tenker sikkerhet og er nøyaktig i det du gjør. Ingenting er viktigere enn at alle som jobber for oss, kommer like hele hjem hver dag. Du må være punktlig og forstå at vi har fokus på arbeidet mens vi jobber, selv om vi har det moro underveis.

 

 

Fagbrev og mestring

 

Etter endt læretid kan du ta fagbrev og få dokumentert din kompetanse. Da vil du kunne gå ut i jobb i et fag du mestrer godt. Hvis du ønsker å utvikle deg videre kan du også gjøre det, i tillegg vil du mestre et praktisk fag du kan få bruk for i hverdagen – ferdigheter som ikke alle andre har.
 
Veidekke har lang tradisjon med å rekruttere lærlinger, og satsingen på lærlinger er den viktigste kilden til rekruttering av egne fast ansatte fagarbeidere. Ved utgangen av 2022 hadde vi ca. 300 lærlinger i Veidekke, hvorav ca. 200 av de er i Norge.
 
Når du søker lærlingeplass hos oss må følgende være med:
 

  • Karakterutskrift inkludert fravær (lastes opp under "Min Profil")
  • CV og evt. attester – søknadsbrev er valgfritt

 
Les mer om det å være lærling i Veidekke og hvilke fag vi har rettet mot vår lærlingordning.
 
Søknad og CV kan ikke sendes på e-post til våre lærlingkontakter. 

 

 

Kontakt

Tore André Strand

934 52 734

 

Søknadsfrist: 01.04.2023 

 

Sted: Hele landet 

 

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

 

Stillingen inngår i Veidekke Infrastruktur, som driver landsdekkende anleggsvirksomhet med prosjekter innenfor vei, bane, kraftanlegg, industrianlegg og flyplasser for private og offentlige kunder. Selskapet er Norges største asfaltentreprenør og nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet. Årlig omsetning er på NOK 9,1 milliarder (2021), og virksomheten har ca. 2 200 ansatte, hvorav 1 300 fagarbeidere og 900 funksjonærer.

Stillingstittel:  Lærling Signalmontørfaget Bane
Virksomhet:  Veidekke Infrastruktur
Sted: 

Oslo, NO

Sted:  Hele landet
Stillingstype:  Lærling
Antall ledige stillinger:  2
Søknadsfrist:  1. april 2023

I Veidekke får du utvikle deg i tett samarbeid med andre. Hos oss er involvering og faglig sterke miljøer en helt sentral del av vår arbeidsplass.

Våre prosjekter og vår drift er vårt hjerte. God produksjon med involvering av alle parter, individuell utvikling av medarbeidere og arbeid i høyt presterende team. Dette er summen av en involverende og forpliktende arbeidsform og det er denne arbeidsformen vi mener skaper et helt spesielt engasjement og gir våre kunder merverdi.