Lærling Banemontørfaget

 

Veidekke Bane er spesialisert på prosjekter på jernbanen. Våre prosjekter består av fagfolk med kompetanse innenfor flere ulike jernbanefag. Derfor har vi stort fokus på samarbeid og respekt for hverandres fagområde. I dag er vi ca. 150 ansatte noe som gjør at de fleste kjenner hverandre og vi har et godt samhold og arbeidsmiljø.

 

Som lærling i Bane får du delta i prosjekter på jernbanen og du kan se frem til en variert, utfordrende og lærerik hverdag. Det innebærer å arbeide utendørs både sommer og vinter med alt fra manuelt håndverktøy til store skinnegående arbeidsmaskiner. Våre prosjekter kan være hvor som helst i landet der jernbanen går, så du vil få muligheten til å reise og se Norge. Vi jobber også turnus noe som betyr at du jobber i syv dager, før du har fri i syv dager. 

 

Vi har høyt fokus på fagkompetanse og som lærling hos oss vil du få tett oppfølging av fagansvarlig og instruktør i samarbeid med et opplæringskontor, på veien til et fagbrev.

 

Om deg


Har du tatt anleggsteknikk Vg2 kan du bli Banemontørlærling hos oss. Om du liker utfordringer og har lyst til å utvikle deg og lære sammen med kollegaer med høy kompetanse bør du søke hos oss. For oss er det viktig at du tenker sikkerhet og er nøyaktig i det du gjør. Ingenting er viktigere enn at alle som jobber for oss, kommer like hele hjem hver dag. Du må være punktlig og forstå at vi har fokus på arbeidet mens vi jobber, selv om vi har det moro underveis.

 

 

Fagbrev og mestring

 

Etter endt læretid kan du ta fagbrev og få dokumentert din kompetanse. Da vil du kunne gå ut i jobb i et fag du mestrer godt. Hvis du ønsker å utvikle deg videre kan du også gjøre det, i tillegg vil du mestre et praktisk fag du kan få bruk for i hverdagen – ferdigheter som ikke alle andre har.

 

Veidekke har lang tradisjon med å rekruttere lærlinger, og satsingen på lærlinger er den viktigste kilden til rekruttering av egne fast ansatte fagarbeidere. Ved utgangen av 2022 hadde vi ca. 300 lærlinger i Veidekke, hvorav ca. 200 av de er i Norge.

 

Når du søker lærlingeplass hos oss må følgende være med:

 

  • Karakterutskrift inkludert fravær
  • CV og evt. attester – søknadsbrev er valgfritt

 

Les mer om det å være lærling i Veidekke og hvilke fag vi har rettet mot vår lærlingordning.


Søknad og CV kan ikke sendes på e-post til våre lærlingkontakter.

 

 

Kontakt

Ole Kristian Fløystad

993 80 532

 

Søknadsfrist: 01.04.2023 

 

Sted: Hele landet 

 

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

 

Stillingen inngår i Veidekke Infrastruktur, som driver landsdekkende anleggsvirksomhet med prosjekter innenfor vei, bane, kraftanlegg, industrianlegg og flyplasser for private og offentlige kunder. Selskapet er Norges største asfaltentreprenør og nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet. Årlig omsetning er på NOK 9,1 milliarder (2021), og virksomheten har ca. 2 200 ansatte, hvorav 1 300 fagarbeidere og 900 funksjonærer.

Stillingstittel:  Lærling Banemontørfaget
Virksomhet:  Veidekke Infrastruktur
Sted: 

Oslo, NO

Sted:  Hele landet
Stillingstype:  Lærling
Antall ledige stillinger:  2
Søknadsfrist:  1. april 2023

I Veidekke får du utvikle deg i tett samarbeid med andre. Hos oss er involvering og faglig sterke miljøer en helt sentral del av vår arbeidsplass.

Våre prosjekter og vår drift er vårt hjerte. God produksjon med involvering av alle parter, individuell utvikling av medarbeidere og arbeid i høyt presterende team. Dette er summen av en involverende og forpliktende arbeidsform og det er denne arbeidsformen vi mener skaper et helt spesielt engasjement og gir våre kunder merverdi.