bane-energimontor-veidekke.jpg

 

Velkommen som nyutdannet til anleggsvirksomheten vår

 

Anleggsvirksomheten i Veidekke søker etter deg som er nysgjerrig på entreprenørvirksomhet, gjerne innenfor anlegg, har lyst til å skape og være på å utvikle store prosjekter, tenke nytt spesielt innenfor bærekraft og digitalisering – dette i samhandling med andre dyktige kollegaer. Har du i tillegg lyst til å bli kjent med andre fremoverlente nyutdannede på tvers i organisasjonen gjennom oppstartsprogrammet vårt «Fundament», og være med på samlinger  gjennom året, så bør du søke denne spennende jobben hos oss.  Vi ser etter deg som er nyutdannet med master, bachelor eller teknisk fagskole innenfor for eksempel økonomi, HMS, IT/BIM/digitalisering, logistikk/planlegging, industriell økonomi, kvalitet og ingeniør. 

 

Dette vil du jobbe med 
 

I vår arbeidshverdag jobber vi med å skaffe prosjekter og gjennomføre prosjekter. Din jobbhverdag kunne være på våre anleggsprosjekter rundt om i landet, eller ved vårt hovedkontor på Skøyen. Du vil få faglig variasjon med oppgaver innen områder som for eksempel oppfølging av produksjon i våre prosjekter, planlegging/logistikk, HMS, økonomi, IT/digitalisering, BIM, usikkerhetsstyring eller kvalitetsledelse. Innenfor hvilket område du kunne tenke deg aller mest kan vi snakke om i intervju. Og fra dag en vil du få tilhørighet i et prosjekt, eller kanskje i et tilbudsteam ved hovedkontoret. På toppen av dette vil du også delta på samlinger i regi av Fundament-programmet vårt. Her møter du de andre nyutdannede og har dager med introduksjon, ulik fagopplæring, sosiale aktiviteter, der erfaringsutveksling og selvledelse vektlegges.  Vårt mål er at Fundament skal gi deg den aller beste starten på arbeidslivet og din fremtidige karriere i Veidekke. Med fokus på utvikling for deg, hvor du selv også ønsker å gripe mulighetene, vil du kunne få mange ulike interessante oppgaver og ansvarsområder videre fremover hos oss.  


Dette er Veidekke Anlegg
 

I Anlegg setter vi menneskene først, er rause med hverandre, er nysgjerrige og lytter til hverandre – mangfold er viktig for oss og det er rom og plass for alle. Anleggsvirksomheten vår er en landsomfattende virksomhet hvor vi har prosjekter i milliard-størrelsen over hele landet. Mange av oss reiser derfor mye og bor borte, gjerne en liten uke om gangen i en turnusordning, og vi er mye sammen både på jobb og når vi ikke jobber. Dette gjør at miljøet og samhørigheten som skapes i disse prosjektene er unike. Vi jobber mot det samme målet med kunden i fokus, og sammen skaper vi gode resultater til riktig tid og kvalitet. Sammen bygger vi solide lag, sikter høyere, velger å gjøre det rette når vi står ovenfor vanskelige valg og tar en aktiv rolle i det grønne skiftet.
 

Dette ser vi etter hos deg
 

Du er en som har lyst til å få til god samhandling med andre, og har lyst til å bli en del av faglige sterke miljøer både sentralt og i våre anleggsprosjekter. Det er her, i kjernen av hva vi jobber med, du vil utvikle din påbegynte kompetanse. Det er gjennom daglige utfordringer som møter oss at vi får erfaringer og kunnskap, og dette læres ikke på annen måte. Der viktig at du ikke er redd for å stille spørsmål og har lyst til å utvikle deg i den daglige driften.  
Samfunnet og bransjen vår er i stadig endring, så et engasjement for hvordan ta i bruk ny teknologi på en lønnsom måte er svært positivt. Vi har stor variasjon i fag og kompleksitet og det er en fordel at du trives med det, og håndterer flere aktiviteter på en gang. På mange måter er vi spesialister på hele leveransen til en kunde – og derfor er involvering, samarbeid, ledelse og kvalitet sentralt hos oss. 


Vi vil at du utfordrer oss
 

Vi har mange kloke hoder hos oss, men verden forandrer seg raskt og for å skape de endringene som må til, trenger vi hjelp fra deg som tør å tenke nytt og stort. Vi trenger å bli utfordret og vår satsing på nyutdannede er nødvendig for å kunne løfte oss videre. Vi er avhengig av kontinuerlig tilførsel av pågangsmot og engasjement. Vi har satt oss klimamål i tråd med Parisavtalen og tar sikte på å nå klimanøytralitet innen 2045. Målet for klimagassreduksjon skal følges opp på linje med økonomiske mål og mål for HMS. Dette er alle mål vi tar med oss inn i våre prosjekter. 

 

Vi tilbyr deg:
 

 • Å eie egen bedrift gjennom Veidekkes aksjeprogram for ansatte. I dag eier de ansatte ca. 15 % av aksjene i selskapet, noe som er unikt blant store selskaper i Norge. Vi gir deg aksjer til en verdi av 10 000 kroner så du kommer i gang med eierskapet
 • Fleksibilitet i forhold til hjemmekontor der hvor arbeidsoppgavene tillater det
 • Firmahytter i store deler av landet
 • Et stort utvalg av bedriftsidrett og organiserte ekskursjoner
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En fremtidsrettet jobb i en næring i stor utvikling
 • Gode kollegaer som heier på hverandre
 • Et selskap som jobber for å utvikle deg og de rundt deg
 • En fadder som du kan sparre ekstra godt med der du blir lokalisert
 • Gode muligheter for å bygge deg et godt nettverk
 • Egen bedriftshelsetjeneste

 

 

Kontakt

Jeanette Flagstad

938 25 454

 

Søknadsfrist: 01.12.2022 

 

Sted: Hele landet 

 

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Stillingen inngår i Veidekke Infrastruktur, som driver landsdekkende anleggsvirksomhet med prosjekter innenfor vei, bane, kraftanlegg, industrianlegg og flyplasser for private og offentlige kunder. Selskapet er Norges største asfaltentreprenør og nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet. Årlig omsetning er på NOK 9,1 milliarder (2021), og virksomheten har ca. 2 200 ansatte, hvorav 1 300 fagarbeidere og 900 funksjonærer.

Stillingstittel:  Nyutdannet - Anlegg
Virksomhet:  Veidekke Infrastruktur
Sted: 

OSLO, NO, 0278

Sted:  Hele landet
Stillingstype:  Nyutdannet
Antall ledige stillinger:  16
Søknadsfrist:  1.desember 2022

I Veidekke får du utvikle deg i tett samarbeid med andre. Hos oss er involvering og faglig sterke miljøer en helt sentral del av vår arbeidsplass.

Våre prosjekter og vår drift er vårt hjerte. God produksjon med involvering av alle parter, individuell utvikling av medarbeidere og arbeid i høyt presterende team. Dette er summen av en involverende og forpliktende arbeidsform og det er denne arbeidsformen vi mener skaper et helt spesielt engasjement og gir våre kunder merverdi.