bane-energimontor-veidekke.jpg

Lærling Veidekke Anlegg | Fjell- og bergverk, betong, anleggsmaskinfører, vei- og anlegg- og anleggsmekanikerfaget 

 

Som lærling i Veidekke Anlegg får du delta i ulike anleggsprosjekter, og kan se frem til en hverdag som er både variert, utfordrende og lærerik. Vi har høyt fokus på fagkompetanse og som lærling hos oss vil du få tett oppfølging av fagansvarlig og instruktør i samarbeid med et opplæringskontor, på veien til et fagbrev.

 

Veidekke Anlegg søker nå ca 20 motiverte lærlinger innenfor fagene fjell- og bergverk (4), betong (10), anleggsmaskinfører (2), vei- og anlegg (2) og anleggsmekanikerfaget (4). 

Prosjektene fordeler seg over hele landet og du jobber i ulike rotasjonsordninger hvor du bor på anlegget sammen med alle dine andre hyggelige kollegaer. Når du pendler, så holder vi reise, kost og losji. Du jobber sammen med erfarne kolleger som mer enn gjerne deler sin kunnskap og sine erfaringer med deg. I tillegg får du lønn under hele læretiden, noe som gjør at du kanskje slipper å ende opp med et stort studielån etter endt utdanning.

 

Fagbrev og mestring
Tar du fagbrev etter endt læretid, får du dokumentert din formelle kompetanse. Du kan gå ut i jobb som fagarbeider eller fortsette på videre utdanning om du ønsker det. I tillegg vil du mestre et praktisk fag du kan få bruk for i hverdagen – ferdigheter som ikke alle andre har.
Veidekke har lang tradisjon med å rekruttere lærlinger, og satsingen på lærlinger er den viktigste kilden til rekruttering av egne fast ansatte fagarbeidere. Ved utgangen av 2022 hadde vi ca. 300 lærlinger i Veidekke, hvorav ca. 200 av de er i Norge.


Om deg
Våre medarbeidere jobber strukturert og trives med å jobbe sammen med andre. Vi ønsker også at du er nøyaktig og tenker sikkerhet i hverdagen. Ingenting er viktigere enn at alle som jobber for oss, kommer trygge og hele hjem hver dag. For å bli lærling hos oss, må du også være punktlig og du må synes det er gøy med utfordringer, lære og utvikle deg og levere godt faglig arbeid.


Når du søker lærlingeplass hos oss må dette være med:
•    Karakterutskrift inkludert fravær
•    CV og evt. attester – søknadsbrev er valgfritt
 

Les mer om det  å være lærling i Veidekke  og  hvilke fag vi har rettet mot vår lærlingordning
Søknad og CV kan ikke sendes på e-post til våre lærlingkontakter. 

 

 

Lærlingkontakter: 
Fjell- og bergverk: Øystein Nestor Olsen (tlf; 928 64 854)
Betong: Øystein Nestor Olsen (tlf; 928 64 854)
Anleggsmaskinfører: Jan Inge Vollan (tlf; 48001492)
Vei og anlegg: Jan Inge Vollan (tlf; 48001492)
Anleggsmekanikerfaget: Sture Hoff (tlf; 922 72 046)

Søknadsfrist: 30.04.2024 

 

Sted: Hele landet 

 

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 39 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

 

Stillingen inngår i Veidekke Infrastruktur, som driver landsdekkende anleggsvirksomhet med prosjekter innenfor vei, bane, kraftanlegg, industrianlegg og flyplasser for private og offentlige kunder. Selskapet er Norges største asfaltentreprenør og nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet. Årlig omsetning er på NOK 9,6 milliarder (2022), og virksomheten har ca. 2 200 ansatte, hvorav 1 300 fagarbeidere og 900 funksjonærer.

Stillingstittel:  Lærlinger Veidekke Anlegg 2024
Virksomhet:  Veidekke Infrastruktur
Sted: 

OSLO, NO, 0278

Sted:  Hele landet
Stillingstype:  Lærling
Antall ledige stillinger:  22
Søknadsfrist:  30. april 2024

I Veidekke får du utvikle deg i tett samarbeid med andre. Hos oss er involvering og faglig sterke miljøer en helt sentral del av vår arbeidsplass.

Våre prosjekter og vår drift er vårt hjerte. God produksjon med involvering av alle parter, individuell utvikling av medarbeidere og arbeid i høyt presterende team. Dette er summen av en involverende og forpliktende arbeidsform og det er denne arbeidsformen vi mener skaper et helt spesielt engasjement og gir våre kunder merverdi.