Employees picture

 

Sommarjobb i Sogn og Fjordane 2024

 

Veidekke er Norge sitt største entreprenørselskap med prosjekt, anlegg og driftskontrakter over store delar av landet. No søker Veidekke Bygg Sogn og Fjordane kandidatar til sommarjobb i vår byggverksemd frå juni - august 2024. Vi ser etter deg som studerer relevante ingeniørfag eller går teknisk fagskule.

 

Ein sommarjobb hos oss vil gjere deg godt kjend med prosjekta våre og produksjon. Her får du kjennskap til mange av våre fag og folk, og du får eit godt innblikk i vår modell for prosjektgjennomføring. Vi har avdelingskontor i Førde, på Sandane, i Sogndal og i Volda, og prosjekt i Sunnfjord, Nordfjord, Sogn og på søre Sunnmøre.
 

 

Arbeidsoppgåver du kan få

 

Variasjon er nøkkelordet for ein sommarjobb i Veidekke. Alle prosjekt er ulike. Det betyr at vi ikkje kan love deg alt, men du vil få bryne deg på ulike fag og oppgåver innan områder som driftsoppfølging, produksjonsplanlegging, HMS og kvalitetssikring. Du vil kunne få ansvar innan t.d. oppfølging av underentreprenørar, stikking- og landmåling og prosjektering. Kanskje har du interesse for klimagassrekneskap eller bruk av ny teknologi?

 

I Veidekke jobbar vi med prosjekt og kontrakt heilt frå planleggingsstadiet til ferdigstilling. Det gir deg eit innblikk i og erfaring med svært mange fag og ein kompleksitet som du kun finn hos entreprenørselskapa. I Veidekke er vi spesialistar på heile leveransen til ein kunde – og difor er involvering, samarbeid, leiing og kvalitet sentralt hos oss.

 
Dette ser vi etter hos deg

 

Vi ser etter deg som tek initiativ, likar utfordringar, menneske og teamarbeid. Du er interessert i kva ein utførende entreprenør gjer og har lyst til å bli betre kjend med oss i Veidekke.

Du må like å prøve nye ting, for vi kjem til å gje deg varierte oppgåver - om nokre er enkle, vil andre vere meir utfordrande. Om du er idérik, engasjert og flink, får du fort ansvar for noko du verkeleg likar å gjere.

 

Vi likar å ha det kjekt på jobb i Veidekke. Vi meiner det er samanheng mellom trivsel og kvalitet i arbeidet vi utfører og ein trygg og sikker arbeidsplass. Vi har sjølvsagt dei dyktigaste og kjekkaste folka i bransjen hos oss! Det er difor viktig at du kan utfordre deg sjølv og er komfortabel med å bli ein del av ein slik gjeng i løpet av nokre hektiske sommarmånader.


Vi gir deg

 

Ein sommarjobb hos oss vil gje deg praktisk erfaring som du kan ta med deg vidare i studiane. Både du og vi skal få utbytte av jobben du gjer. Det er ikkje hemmeleg at vi nytter sommarjobbane til å vurdere eigna kandidatar til Veidekke sitt program for nyutdanna. Ein sommarjobb kan dermed vere ei lærerik erfaring og ein inngangsport til jobb i Veidekke seinare.

 

Praktisk info til deg som søker

 

Ein sommarjobb kan du ha frå juni og ut august. Oppstart og varigheit kan variere og vert avtalt nærare på intervju.
Det er fint om du fortel oss kva for ei avdeling du føretrekk i arbeide i og fortel kort om motivasjonen din for å søke til oss.

Sogn og Fjordane har avdelingskontor i Førde, Sogndal, på Sandane og i Volda, og du vil jobbe på eit prosjekt som vert styrt og leia lokalt. Prosjekt du kan jobbe på kan vere kontor- og forretningsbygg, bustad, kulturbygg, skular eller helse- og omsorgsbygg. I vår byggeverksemd jobbar du vanleg arbeidsveke, og du kan bu heime.

 


Søknadsfrist: 31. januar 2024. Hugs å legge ved CV-en din og dine foreløpige karakterar. 

 

 

Kontakt

Christine Aagård Midthjell

916 12 897

 

Søknadsfrist: 31.01.2024 

 

Sted: Førde, Sogndal, Sandane, Volda 

 

Om arbeidsgjevaren

Veidekke er ein av Skandinavia sine største entreprenørar. Selskapet utfører alle typar bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeheld vegar og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjenneteikner verksemda. Omsetninga er om lag 39 milliardar kroner, og nær halvparten av dei 8 000 medarbeidarane eig aksjar i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har sidan starten i 1936 alltid gått med overskot.

 

Veidekke Bygg driv landsdekkande byggeverksemd for private og offentlege kundar. Verksemda bygger bustader, yrkesbygg, skular og andre offentlege bygg. Årleg omsetning er NOK 13,3 milliardar (2022), og verksemda har omlag 2 800 tilsette, der 1 600 er fagarbeidarar og 1 200 funksjonærar.
 

Stillingstittel:  Sommerjobb i Sogn og Fjordane 2024
Virksomhet:  Veidekke Bygg
Sted: 

KAUPANGER, NO, 6854

Sted:  Førde, Sogndal, Sandane, Volda
Stillingstype:  Sommerhjelp
Antall ledige stillinger:  7
Søknadsfrist:  31. januar 2024

I Veidekke får du utvikle deg i tett samarbeid med andre. Hos oss er involvering og faglig sterke miljøer en helt sentral del av vår arbeidsplass.

Våre prosjekter og vår drift er vårt hjerte. God produksjon med involvering av alle parter, individuell utvikling av medarbeidere og arbeid i høyt presterende team. Dette er summen av en involverende og forpliktende arbeidsform og det er denne arbeidsformen vi mener skaper et helt spesielt engasjement og gir våre kunder merverdi.