bane-energimontor-veidekke.jpg

 

Åpen søknad - Veidekke Anlegg

 

Vi har stadig behov for flinke folk med ulik bakgrunn og kompetanse - både nyutdannede og mer erfarne medarbeidere. Veidekke består av mange komplekse arenaer hvor fag, samarbeid, ledelse og fellesskap står sentralt for å skaffe prosjektene og gjennomføre prosjektene.

 

Veidekke Anlegg har prosjekter i milliardklassen over hele landet. Mange av oss reiser derfor mye og bor borte, gjerne en liten uke om gangen i en turnusordning. Vi er mye sammen både på jobb og når vi ikke jobber, og dette gjør at miljøet og samhørigheten som skapes i disse prosjektene er unike. Vi jobber mot det samme målet med kunden i fokus, og sammen skaper vi gode resultater til riktig tid og kvalitet. Sammen bygger vi solide lag, sikter høyere, velger å gjøre det rette når vi står ovenfor vanskelige valg og tar en aktiv rolle i det grønne skiftet. HMS har uansett alltid første prioritet og ingenting er viktigere enn at alle som jobber hos oss, kommer trygge og hele hjem. 

 

 

Dette ser vi etter hos deg:

 

Du er en som har lyst til å bli en del av faglige sterke miljøer både sentralt og i våre anleggsprosjekter. Det er gjennom daglige utfordringer som møter oss at vi i samarbeid med andre får erfaringer og kunnskap, og dette læres ikke på annen måte. Der viktig at du ikke er redd for å stille spørsmål og har lyst til å utvikle deg i den daglige driften.  

 

Samfunnet og bransjen vår er i stadig endring, så et engasjement for hvordan ta i bruk ny teknologi på en lønnsom måte er svært positivt. Vi har stor variasjon i fag og kompleksitet og på mange måter er vi spesialister på hele leveransen til en kunde. 

 

Søke jobb hos oss:

 

Vi er opptatt av å ansette et mangfold av kompetanse og vi oppfordrer deg til å kontakte oss uavhengig av kjønn, alder eller etnisitet. Send oss et kort søknadsbrev der du forteller litt om deg selv og din motivasjon for å søke deg til Veidekke. Legg også ved en oppdatert CV og vitnemål, attester og eventuelt relevante sertifiseringer/ fagbrev.

Vi gjør oppmerksom på at alle åpne søknader ligger lagret hos oss i 12 måneder fra den dagen du registrerer en åpen søknad.

 

Selv om du har søkt på åpen søknad, vil vi allikevel oppfordre deg til å følge med på stillinger som blir publisert på våre nettsider og søke disse direkte dersom de passer din kompetanse.

 

Vi tilbyr deg:

 

 • Å eie egen bedrift gjennom Veidekkes aksjeprogram for ansatte. I dag eier de ansatte ca. 15 % av aksjene i selskapet, noe som er unikt blant store selskaper i Norge. Vi gir deg aksjer til en verdi av 10 000 kroner så du kommer i gang med eierskapet
 • Fleksibilitet i forhold til hjemmekontor der hvor arbeidsoppgavene tillater det
 • Firmahytter 
 • Et stort utvalg av bedriftsidrett og organiserte ekskursjoner
 • Konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En fremtidsrettet jobb i en næring i stor utvikling
 • Gode kolleger som heier på hverandre
 • Et selskap som jobber for å utvikle deg og de rundt deg
 • En fadder som du kan sparre ekstra godt med der du blir lokalisert
 • Gode muligheter for å bygge deg et godt nettverk
 • Egen bedriftshelsetjeneste

 

 

Sted: Hele landet 

 

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

 

Stillingen inngår i Veidekke Infrastruktur, som driver landsdekkende anleggsvirksomhet med prosjekter innenfor vei, bane, kraftanlegg, industrianlegg og flyplasser for private og offentlige kunder. Selskapet er Norges største asfaltentreprenør og nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet. Årlig omsetning er på NOK 9,1 milliarder (2021), og virksomheten har ca. 2 200 ansatte, hvorav 1 300 fagarbeidere og 900 funksjonærer.

Stillingstittel:  Åpen søknad - Veidekke Anlegg
Sted: 

Hele landet, Hele landet, Hele landet, Hele lande

Sted:  Hele landet
Stillingstype:  anlegg@veidekke.no
Antall ledige stillinger:  null
Søknadsfrist:  31. desember 2024

I Veidekke får du utvikle deg i tett samarbeid med andre. Hos oss er involvering og faglig sterke miljøer en helt sentral del av vår arbeidsplass.

Våre prosjekter og vår drift er vårt hjerte. God produksjon med involvering av alle parter, individuell utvikling av medarbeidere og arbeid i høyt presterende team. Dette er summen av en involverende og forpliktende arbeidsform og det er denne arbeidsformen vi mener skaper et helt spesielt engasjement og gir våre kunder merverdi.