Åpen søknad Geomaterialer

 

Geomaterialer, som en del av Veidekke Infrastruktur, er landets nest største produsent av pukk, grus og sand. Våre kunder er privatpersoner, entreprenører, stat og kommuner i store deler av landet. Vi håndterer masser til mottak, mellomlagring og deponering. Vi har et høyt fokus på råvareutnyttelse og gjenbruk.

 

Vi jobber kontinuerlig med utvikling, og ønsker å finne gode løsninger for å få til enda bedre råvareutnyttelse.

 

Geomaterialer har en stor tilstedeværelse i østlandsområdet, men du finner oss også andre steder i landet.

              

 

Har du kunnskap og kompetanse vi er ute etter, eller bare stor interesse for det vi driver med, så send oss en søknad. Forespørsler og søknader angående lærlingplass eller utplassering sendes også inn denne annonsen. 
 

Relevant kompetanse kan være:

 

  • Ledererfaring
  • Prosjekterfaring
  • Fagbrev innen fjell- og bergverksfaget
  • Fagbrev som anleggsmaskinfører eller maskinførerbevis
  • Erfaring fra bransjen
  • Annen relevant kompetanse

 

Relevant utdannelse kan være:

 

  • Ingeniør 
  • Teknisk fagskole 
  • Fagbrev fjell- og bergverk eller anleggsmaskinfører


Vi er opptatt av å ansette et mangfold av kompetanse og vi oppfordrer deg til å kontakte oss uavhengig av kjønn, alder eller etnisitet. Send oss et kort søknadsbrev der du forteller litt om deg selv og din motivasjon for å søke deg til Veidekke. Legg også ved en oppdatert CV og eventuelt vitnemål, attester og eventuelt relevante sertifiseringer/fagbrev.

 

Vi gjør oppmerksom på at alle åpne søknader ligger lagret hos oss i 12 måneder fra den dagen du registrerer en åpen søknad. 
 
Selv om du har søkt på åpen søknad, vil vi likevel oppfordre deg til å følge med på stillinger som blir publisert på våre nettsider og søke disse direkte dersom de passer din kompetanse.

 

 

Kontakt

Aleksander Ringnes

47638212

 

Søknadsfrist: 31.12.2023 

 

Sted: Hele landet 

 

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

 

Stillingen inngår i Veidekke Infrastruktur, som driver landsdekkende anleggsvirksomhet med prosjekter innenfor vei, bane, kraftanlegg, industrianlegg og flyplasser for private og offentlige kunder. Selskapet er Norges største asfaltentreprenør og nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet. Årlig omsetning er på NOK 9,1 milliarder (2021), og virksomheten har ca. 2 200 ansatte, hvorav 1 300 fagarbeidere og 900 funksjonærer.

Stillingstittel:  Åpen søknad Geomaterialer
Sted: 

Hele landet, Hele landet, Hele landet, Hele lande

Sted:  Hele landet
Stillingstype: 
Antall ledige stillinger:  null
Søknadsfrist:  31. desember 2023

I Veidekke får du utvikle deg i tett samarbeid med andre. Hos oss er involvering og faglig sterke miljøer en helt sentral del av vår arbeidsplass.

Våre prosjekter og vår drift er vårt hjerte. God produksjon med involvering av alle parter, individuell utvikling av medarbeidere og arbeid i høyt presterende team. Dette er summen av en involverende og forpliktende arbeidsform og det er denne arbeidsformen vi mener skaper et helt spesielt engasjement og gir våre kunder merverdi.