Employees picture

 

 

 

Lærling i Tømmer og Betong, Øst AS

 

Som lærling i Veidekke får du delta i ulike prosjekter, anlegg eller på driftskontrakter, og kan se frem til en hverdag som er både variert, utfordrende og lærerik. Vi har høyt fokus på fagkompetanse og som lærling hos oss vil du få tett oppfølging av fagansvarlig og instruktør i samarbeid med et opplæringskontor, på veien til et fagbrev.

 

Arbeidssted: Halden/Spydeberg

Selskap: Veidekke Bygg, Distrikt ØHV, avdeling Øst AS


Søknadsfrist: 1. april 2023

 

Når kan du begynne? August 2023 eller etter avtale

 

Datterselskapet Øst AS ser etter lærlinger i tømmer og betong
Vi har behov for to tømmerlærlinger og en betonglærling.  

Du jobber sammen med erfarne kolleger som mer enn gjerne deler sin kunnskap og sine erfaringer med deg. I tillegg får du lønn under hele læretiden, noe som gjør at du kanskje slipper å ende opp med et stort studielån etter endt utdanning.

 

Fagbrev og mestring

Tar du fagbrev etter endt læretid, får du dokumentert din formelle kompetanse. Du kan gå ut i jobb som fagarbeider eller fortsette på videre utdanning om du ønsker det. I tillegg vil du mestre et praktisk fag du kan få bruk for i hverdagen – ferdigheter som ikke alle andre har.

Veidekke har lang tradisjon med å rekruttere lærlinger, og satsingen på lærlinger er den viktigste kilden til rekruttering av egne fast ansatte fagarbeidere. Ved utgangen av 2022 hadde vi ca. 300 lærlinger i Veidekke, hvorav ca. 200 av de er i Norge.

 

Om deg

Våre medarbeidere jobber strukturert og trives med å jobbe sammen med andre. Vi ønsker også at du er nøyaktig og tenker sikkerhet i hverdagen. Ingenting er viktigere enn at alle som jobber for oss, kommer trygge og hele hjem hver dag. For å bli lærling hos oss, må du også være punktlig og du må synes det er gøy med utfordringer, lære og utvikle deg og levere godt faglig arbeid.

 

Når du søker lærlingeplass hos oss må følgende være med:

Karakterutskrift inkludert fravær
CV og evt. attester – søknadsbrev er valgfritt

 

Les mer om det å være lærling i Veidekke og hvilke fag vi har rettet mot vår lærlingordning.

Søknad og CV kan ikke sendes på e-post til våre lærlingkontakter. 

 


 

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Veidekke Bygg driver landsdekkende byggevirksomhet for private og offentlige kunder. Virksomheten bygger boliger, yrkesbygg, skoler og andre offentlige bygg. Årlig omsetning er NOK 13,5 milliarder (2021), og virksomheten har ca. 2 800 ansatte, hvorav 1 600 fagarbeidere og 1 200 funksjonærer.

 

Stillingen inngår i Øst AS, et datterselskap i Veidekke. Øst AS er en byggentreprenør som har tilhørighet i Østfold. Øst AS har hovedkontor i Halden og avdelingskontor i Spydeberg. Hoveddelen av Øst AS sine oppdrag er innen bolig, kontor- og næringsbygg, skoler og andre offentlige bygg samt rammeavtaler. Øst AS hadde en omsetning i 2021 på 453 mill og er for tiden 67 ansatte. Øst AS satser på egne ansatte i kjernefagene: tømmer, betong og mur. 

 

 

Stillingstittel:  Lærlinger i Tømmer og Betong, Øst AS
Virksomhet:  Veidekke Bygg
Sted: 

HALDEN, NO, 1788

Sted:  Halden/Spydeberg
Stillingstype:  Lærling
Antall ledige stillinger:  4
Søknadsfrist:  01.04.2023

I Veidekke får du utvikle deg i tett samarbeid med andre. Hos oss er involvering og faglig sterke miljøer en helt sentral del av vår arbeidsplass.

Våre prosjekter og vår drift er vårt hjerte. God produksjon med involvering av alle parter, individuell utvikling av medarbeidere og arbeid i høyt presterende team. Dette er summen av en involverende og forpliktende arbeidsform og det er denne arbeidsformen vi mener skaper et helt spesielt engasjement og gir våre kunder merverdi.