Vi søker lærlinger i asfaltfaget til våre avdelinger i Innlandet 

 

Veidekke Infrastruktur ser etter lærlinger i asfaltfaget
Vi ser etter 1-2 læringer som kan passe inn til vår avdeling på Oppland, hvor arbeidshverdagen vil bestå av asfaltutlegging fordelt på ulike geografiske områder i tidligere Oppland fylke.

Vi ser også etter en lærling som kan være stasjonert på en av våre asfaltfabrikker, med utgangspunkt i Valdres som arbeidsplass store deler av lærlingtiden.

Du jobber sammen med erfarne kolleger som mer enn gjerne deler sin kunnskap og sine erfaringer med deg. I tillegg får du lønn under hele læretiden, noe som gjør at du kanskje slipper å ende opp med et stort studielån etter endt utdanning.

 

Arbeidssted

Innlandet
 

Selskap

Veidekke Infrastruktur – FO Asfalt


Søknadsfrist

30. april 2024
 

Når kan du begynne?

August 2024 eller etter avtale

 

Som lærling i Veidekke får du delta i ulike prosjekter, anlegg eller på driftskontrakter, og kan se frem til en hverdag som både er variert, utfordrende og lærerik.
Vi setter fagkompetanse høyt og som lærling hos oss vil du få tett oppfølging av fagansvarlig og instruktør i samarbeid med et opplæringskontor, på veien til et fagbrev.

 

 

Fagbrev og mestring

Tar du fagbrev etter endt læretid, får du dokumentert din formelle kompetanse. Du kan gå ut i jobb som fagarbeider eller fortsette på videre utdanning om du ønsker det. I tillegg vil du mestre et praktisk fag du kan få bruk for i hverdagen – ferdigheter som ikke alle andre har.

Veidekke har lang tradisjon med å rekruttere lærlinger, og vår satsing på lærlinger er den viktigste kilden til rekruttering av egne fast ansatte fagarbeidere. Ved utgangen av 2023 hadde vi ca. 300 lærlinger i Veidekke, hvorav ca. 210 av de er i Norge.


Om deg

Du må like å jobbe strukturert og du må trives med å jobbe sammen med andre. Vi ønsker også at du er nøyaktig og tenker sikkerhet i hverdagen. Ingenting er viktigere enn at alle som jobber for oss, kommer trygge og hele hjem hver dag. For å bli lærling hos oss, må du også være punktlig og du må synes det er gøy med utfordringer, lære og utvikle deg og levere godt faglig arbeid.

Når du søker lærlingplass, må følgende være med:

  • Karakterutskrift inkludert fravær
  • CV og evt. attester – søknadsbrev er valgfritt


Les mer om det å være lærling i Veidekke og hvilke fag vi har rettet mot vår lærlingordning her.

Søknad og CV kan ikke sendes på e-post til våre lærlingkontakter. 

Kontaktinformasjon

Kontakt

Andrea Nerli

416 92 408

 

Søknadsfrist: 30.04.2024 

 

Sted: Innlandet 

 

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 39 milliarder, og halvparten av de 8 000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

 

Stillingen inngår i Veidekke Infrastruktur, som driver landsdekkende anleggsvirksomhet med prosjekter innenfor vei, bane, kraftanlegg, industrianlegg og flyplasser for private og offentlige kunder. Selskapet er Norges største asfaltentreprenør og nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet. Årlig omsetning er på NOK 9,6 milliarder (2022), og virksomheten har ca. 2 200 ansatte, hvorav 1 300 fagarbeidere og 900 funksjonærer.

Stillingstittel:  Lærling i asfaltfaget Innlandet
Virksomhet:  Veidekke Infrastruktur
Sted: 

AURDAL, NO, 2910

Sted:  Innlandet
Stillingstype:  Lærling
Antall ledige stillinger:  5
Søknadsfrist:  30.april 2024

I Veidekke får du utvikle deg i tett samarbeid med andre. Hos oss er involvering og faglig sterke miljøer en helt sentral del av vår arbeidsplass.

Våre prosjekter og vår drift er vårt hjerte. God produksjon med involvering av alle parter, individuell utvikling av medarbeidere og arbeid i høyt presterende team. Dette er summen av en involverende og forpliktende arbeidsform og det er denne arbeidsformen vi mener skaper et helt spesielt engasjement og gir våre kunder merverdi.